1397/2/5 چهارشنبه
پنجشنبه 11 آذر 1400   01:55:12
اعتبار سنجی : ایجاد اطمینان
دقت نمایید شماره همراه وارد شده باید در شبکه تلفن همراه به نام شما (کد ملی وارد شده) ثبت شده باشد.

* کد ملی
* شماره تلفن همراه (متعلق به کدملی شما)
هزینه گزارش اعتبارسنجی مبلغ 10,000 تومان می باشد، این هزینه بابت دریافت امتیاز اعتباری، گزارش اعتباری می باشد.

صدای مشتری: 02187700500 ******* ایمیل صدای مشتری: CRM@cbs24.ir

تهران – خیابان گاندی – کوچه یکم – پلاک 2 – طبقه پنجم

.
.