1397/2/5 چهارشنبه
سه‌شنبه 5 بهمن 1400   07:35:47
اعتبار سنجی : ایجاد اطمینان
نشریات و مقالات
28خرداد1397رتبه بندی، ابزار تضمین اعتماد عمومی به نظام بانکی

رتبه بندی، ابزار تضمین اعتماد عمومی به نظام بانکی

حفظ و نگهداری از اعتماد عمومی به نظام بانکی مسئله ای کلیدی است چرا که سپرده های مردم مهمترین منبع تامین مالی برای نظام های بانکی به شمار می رود. همچنین حفظ یکپارچگی صندوق ضمانت سپرده ها در راستای حمایت از سپرده های مردم و حل مشکلات بانک هایی که در بازپرداخت سپرده ها دچار مساله می شوند، ضرورتی انکار ناپذیر است. ارزیابی بانک ها از طریق تشخیص ریسک های غیر ضروری و همچنین بررسی عملکرد مدیریت در حوزه ریسک موجب تضمین ثبات بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری می شود.رتبه بندی بانک ها در راستای تضمین اعتماد عمومی به نظام بانکی امری ضروری است. به عبارتی به دو دلیل اساسی بانک ها مورد رتبه بندی و ارزیابی قرار می گیرند:
1. تضمین اعتماد عمومی به نظام بانکی
2. حفاظت و حمایت از صندوق ضمانت سپرده ها
حفظ و نگهداری از اعتماد عمومی به نظام بانکی مسئله ای کلیدی است چرا که سپرده های مردم مهمترین منبع تامین مالی برای نظام های بانکی به شمار می رود. همچنین حفظ یکپارچگی صندوق ضمانت سپرده ها در راستای حمایت از سپرده های مردم و حل مشکلات بانک هایی که در بازپرداخت سپرده ها دچار مساله می شوند، ضرورتی انکار ناپذیر است. ارزیابی بانک ها از طریق تشخیص ریسک های غیر ضروری و همچنین بررسی عملکرد مدیریت در حوزه ریسک موجب تضمین ثبات بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری می شود. ارزیابی سرمایه، دارایی ها، مدیریت، سود، نقدینگی و حساسیت بانک نسبت به ریسک بازار از جمله مهم ترین شاخص هایی است که در رتبه بندی های رایج مورد استفاده قرار می گیرد.
اصطلاح «رتبه بندی » دامنه متنوعی از روش ها و اهداف را در بر می گیرد. از این رو علاوه بر رتبه بندی های رسمی توسط مؤسسات رتبه بندی و نهادهای نظارتی مانند بانک های مرکزی و تحقیقات دانشگاهی، بعضاً برخی سایت ها و روزنامه های معتبر هم بصورت دوره ای در مورد عملکرد بانک ها گزارش هایی را منتشر می کنند و در چارچوب این گزارش ها، بانک ها را از منظر مجموعه ای از شاخص های مالی و غیرمالی رتبه بندی می نمایند.

طراحی برای رتبه بندی بانک های ایرانی: یک رویکرد جامع
با توجه به اینکه مؤسسات رتبه بندی اعتباری داخلی و ملی در ایران هنوز بطور کامل شکل نگرفته اند و مؤسسات رتبه بندی خارجی هم فعالیت چندانی ندارند از اینرو جای خالی رتبه بندی در نظام بانکی بسیار محسوس می باشد. جهت برطرف نمودن این خلاء فعالیت هایی زیادی در حال انجام است. صدور مجوز فعالیت مؤسسات رتبه بندی توسط سازمان بورس و همچنین اقدامات بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی از جمله این اقدامات است. در همین راستا شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران هم برای فعالیت در این حوزه برنامه ریزی نموده و در یک فرآیند گام به گام قصد دارد بطور مسئولانه، مدیریت بخشی از این مسئله مهم و تاثیرگذار در نظام اقتصادی کشور را بر عهده گیرد. در همین راستا گام اول این فرآیند از طریق تدوین یک گزارش تحلیلی- کمّی از وضعیت نظام بانکی با استفاده از اطلاعات مندرج در صورت های مالی سال 1393 آنان به سرانجام رسید.
آنچه که در این مقاله ملاحظه می کنید، نتایج حاصل از گام اول است. گام های بعدی به گونه ای برنامه ریزی شده که از سطوح اولیه و ساده رتبه بندی به سطوح بالاتر و با دقتِ بیشتر و همچنین گسترش دامنه تحلیل ها ازاطلاعات صرفاً صورت های مالی به سایر اطلاعات تاثیرگذار در عملکرد اقتصادی بانک ها و همچنین جنبه های کیفی اطلاعات ارتقاء یابد. نشریه اعتبارسنجی به عنوان جایگاه انتشار نتایج در نظر گرفته شده تا به مرور یک فضای مناسب برای مخاطبین جهت پیگیری دقیق روند پیشرفت کار و همچنین شناخت کامل از اهداف، مبانی و کاربردهای رتبه بندی فراهم گردد.

راهنمای کاربردی گزارش: (مبانی، مفروضات و چارچوب کلی گزارش اول)
 در این مرحله، از هرگونه قضاوت کیفی در محاسبه رتبه بانک ها اجتناب گردیده و رتبه های ارائه شده صرفاً بر مبنای اعداد و ارقام کمّی هر بانک محاسبه شده است.
 اطلاعات مورد نیاز برای رتبه بندی بانک ها از صورت های مالی سال 1393 بانک های کشور استخراج گردید.
 فهرستی از شاخص ها و نسبت های مالی که از بُعد تئوریک و کاربردی در زمینه ارزیابی عملکرد بانک ها دارای بارِ اطلاعاتی بیشتری هستند، استخراج گردید.
 در این مرحله، رتبه هر بانک در هر یک از شاخص ها بصورت جداگانه محاسبه گردیده است. به این صورت که در هر شاخص، هر یک از بانک ها که بهترین مقدار یا ارزش آن شاخص را (در میان سایر بانک ها) کسب نموده باشد، به عنوان بانک اول انتخاب گردیده و  سایر بانک ها به ترتیبِ مقدار شاخص در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
 از آنجایی که ترکیب این شاخص ها و ارائه رتبه کلی برای هر بانک مستلزم قضاوت کیفی می باشد، از این رو رتبه کلی برای بانک ها محاسبه نشده و صرفاً به ارائه رتبه هر بانک در هر شاخص اکتفا شده است. در گام های بعدیِ پروژه رتبه بندی بانک های کشور، با تکمیل مطالعات و بررسی ها و فراهم نمودن زیرساخت های موردنیاز، برای هر بانک یک رتبه کلی بر مبنای ترکیب همه شاخص ها محاسبه خواهد شد.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ

صدای مشتری: 02187700500 ******* ایمیل صدای مشتری: CRM@cbs24.ir

تهران – خیابان گاندی – کوچه یکم – پلاک 2 – طبقه پنجم

.
.