1397/2/5 چهارشنبه
پنجشنبه 11 آذر 1400   01:38:01
اعتبار سنجی : ایجاد اطمینان
مفاهیم و کاربردهای عملیاتی نظام سنجش اعتبار

مفاهیم و کاربردهای عملیاتی نظام سنجش اعتبار

شرایط اقتصادی کشورها و وضعیت بازارهای مالی به گونه‌ای است که دولت‌ها و بازارهای مالی همواره به فکر راهی برای رشد اقتصادی می‌باشند که از آن جمله می‌توان به گسترش اعطای اعتبارات به متقاضیان اشاره نمود. طبق شواهد به تناسب گسترش آمار اعتبارات اعطاشده می‌توان شاهد افزایش تخلفات اعتباری نیز بود. با بررسی وضعیت عملکرد اعتباری درکشور می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  1. گسترش تعهدات دریافت‌کنندگان اعتبار درسطح کشور
  2. فعالیت‌های ضعیف در زمینه مدیریت ریسک اعتباری در کشور
  3. فقدان خدمات سنجش اعتبار
  4. لزوم مدیریت اثربخش بین نهادها در تسهیم اطلاعات

فقدان شرکت‌های سنجش اعتبار در ایران چالشی است که طرح سئوالاتی را به همراه داشته و مستلزم پاسخ صریحی به آن می‌باشد مبنی بر آنکه:

  1. چگونه فضا و مکانیزم سنجش اعتبار در ایران خواهد توانست تمامی ذینفعان اعتبار را بهره‌مند سازد؟
  2. چه عواملی برای تسهیل روند رو به رشد این فرایند مورد نیاز است؟
  3. از میان عوامل مزبور نقش شرکت و ساختار حاکم بر آن باید به چه شکلی اداره گردد؟

شرکت‌های سنجش اعتبار، اطلاعات اعتباری افراد و شرکت‌ها را از طریق اعطاکنندگان اعتبار و دیگر منابع موثق موجود جمع‌آوری می‌نمایند. این قبیل شرکت‌ها، اطلاعات اعتباری جمع‌آوری شده را به منظور ایجاد دیدگاهی جامع از عملکرد اعتباری فرد یا شرکت به‌کار می‌برند. این اطلاعات در قالب یک گزارش یا امتیاز اعتباری در اختیار اعطاکنندگان بالقوه قرار گرفته و با ایجاد شناختی مناسب از تاریخچه اعتباری و رفتار وام‌گیرنده، آنها را در زمینه تصمیم‌گیری‌های اعتباری یاری می‌رساند. شرکت‌های مزبور از طریق فراهم نمودن سطوح اطلاعاتی مناسب برای اعطاکنندگان اعتبار و ایجاد آگاهی‌‌های مبسوط و منتج از همان اطلاعات اولیه، ارزش افزوده قابل توجهی را برای آنها به همراه دارد. چنین کسب و کاری را می‌توان بطور خلاصه در مدل ذیل نشان داد:

مدل اولیه تسهیم اطلاعات در شرکت سنجش اعتبار
مدل اولیه تسهیم اطلاعات در شرکت سنجش اعتبار

صدای مشتری: 02187700500 ******* ایمیل صدای مشتری: CRM@cbs24.ir

تهران – خیابان گاندی – کوچه یکم – پلاک 2 – طبقه پنجم

.
.