شنبه 5 خرداد 1397   23:51:03
اعتبار سنجی : ایجاد اطمینان
سیستم در مرحله آزمایشی می‌باشد و فقط کسانی که در پرونده اعتباری‌شان نزد بانکها شماره موبایل درج شده باشد سیستم به آنها پاسخگو می‌باشد
شماره همراهی که وارد می‌شود میبایست با شماره پرونده مطابقت داشته باشد.
دریافت گزارش اعتبار سنجی اشخاص حقیقی
* کد ملی
* شماره تلفن همراه
هزینه گزارش اعتبارسنجی مبلغ 8 هزار تومان می باشد، این هزینه بابت دریافت امتیاز اعتباری، گزارش اعتباری می باشد.
ضمنا، یک بار ارسال به دیگری رایگان می باشد.

86084728-86084662-86082841

تهران – خیابان گاندی – کوچه یکم – پلاک 2 – طبقه پنجم

.
.