1397/2/5 چهارشنبه
سه‌شنبه 5 بهمن 1400   08:31:30
اعتبار سنجی : ایجاد اطمینان
نشریات و مقالات
26ارديبهشت1397بررسی انواع گزارش‌های اعتباری

بررسی انواع گزارش‌های اعتباری

گزارشگری اعتباری منفی درمقابل گزارشگری اعتباری تفصیلی و جامع کدامیک بهتر است؟ در چه شرایطی گزارشگری اعتباری تفصیلی ضرورت می یابد؟

گزارشگری اعتباری تفصیلی
گزارش دهی اعتباری زمینه افزایش تسهیلات به بخش خصوصی را فراهم می نماید. البته گزارش دهی اعتباری در سطوح متفاوتی تاثیر گذار است. هر چه اطلاعات ارائه شده در گزارش اعتباری تفصیلی تر و کامل تر باشد کارایی گزارش افزایش می یابد. منظور از تفصیلی بودن گزارش عبارت است از گزارشی که همه ابعاد عملکردی مشتری یا وام گیرنده را در بر می گیرد. هم اطلاعات منفی هم اطلاعات مثبت را داشته باشد و همچنین هم اطلاعات بانکی و هم اطلاعات غیر بانکی را در نظر می گیرد.

گزارش دهی منفی
گزارش دهی منفی در مقابل گزارش دهی کامل مطرح می شود. در گزارش دهی منفی فقط جنبه منفی عملکرد اعتباری افراد درج می شود. لذا گزارش فقط نشان می دهد که متقاضی وام، در گذشته عملکرد اعتباری منفی مانند معوق شدن اقساط وامش داشته است یا خیر؟ نمودار مقابل نشان می دهد که گزارش دهی کامل در مقایسه با گزارش دهی صرفا منفی، موجب می شود میزان پرداخت تسهیلات در نرخهای مختلف نکول افزایش یابد.

گزارش دهی کامل
در نمودار مقابل فرض گرفته شده که نرخ پذیرش در گزارش دهی منفی 100 باشد. در اینحالت اگر گزارش دهی کامل اتفاق بیافتد، نرخ پذیرش متناسب با اطلاعات جمعیت شناختی افزایش می یابد. به عنوان مثال اگر نرخ پذیرش درخواستهای وام بین افراد کمتر از 36 سال (جوانان) در حالت گزارش دهی اعتباری منفی 100 در نظر گرفته شود، این نرخ در حالت گزارش دهی کامل برای افراد با سن کمتر از 36 سال در حدود 147 خواهد شد. به عبارت دیگر تسهیلات دهی به افراد زیر 36 سال با تغییر گزارش منفی به گزارش کامل چیزی در حدود 50 درصد افزایش می یابد. گزارش دهی اعتباری کامل موجب می شود اقلیتهای مذهبی، گروههای خاص هویتی مانند جوانان، زنان و افراد فقیر و کم درآمد امکان دریافت وامهای بیشتری برایشان فراهم شود. تجربه کشورهایی مختلف مانند امریکا و کلمبیا در نمودار مقابل بیانگر همین موضوع است. به عبارت دیگر گزارش دهی اعتباری کامل در مقایسه با گزارش دهی صرفا منفی، دسترسی به تسهیلات اعتباری را در میان گروه های خاص جمعیت شناختی افزایش قابل ملاحظه ای داده است. به عبارت دیگر هرچه گزارش اعتباری افراد در سامانه های ملی گزارشگری اعتباری یک کشور کامل تر باشد، تسهیلات دهی در آن کشورعادلانه تر خواهد بود. چراکه اقشار نیازمند مانند زنان، جوانان وگروه های کم درآمد تسهیلات بیشتری دریافت می کنند.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ

صدای مشتری: 02187700500 ******* ایمیل صدای مشتری: CRM@cbs24.ir

تهران – خیابان گاندی – کوچه یکم – پلاک 2 – طبقه پنجم

.
.