1397/2/5 چهارشنبه
سه‌شنبه 5 بهمن 1400   09:11:35
اعتبار سنجی : ایجاد اطمینان
نشریات و مقالات
10خرداد1397توقعات نابجا از رتبه بندی

توقعات نابجا از رتبه بندی

علی رغم اینکه موسسات رتبه بندی بیش از صد سال است که در بازارهای مالی دنیا نقش مهم و کلیدی را بر عهده دارند اما در کشورهای در حال توسعه هنوز در مراحل ابتدایی شکل گیری و فعالیت خود قرار دارند و به همین دلیل هم شناخت دقیق و حرفه ای و مبتنی بر کارکردهای ذاتی آنان در بازارهای مالی این کشورها وجود ندارد و بعضا توقعاتی از این موسسات وجود دارد که با مبانی علمی و کاربردی آنان در تعارض است.

علی رغم اینکه موسسات رتبه بندی بیش از صد سال است که در بازارهای مالی دنیا نقش مهم و کلیدی را بر عهده دارند اما در کشورهای در حال توسعه هنوز در مراحل ابتدایی شکل گیری و فعالیت خود قرار دارند و به همین دلیل هم شناخت دقیق و حرفه ای و مبتنی بر کارکردهای ذاتی آنان در بازارهای مالی این کشورها وجود ندارد و بعضا توقعاتی از این موسسات وجود دارد که با مبانی علمی و کاربردی آنان در تعارض است. برخی از نکات کلیدی در خصوص عملکرد موسسات رتبه بندی و کاربرد رتبه بندیهای به شرح زیر است:

نقش رتبه بندی اعتباری در بازار

سرمایه گذاران و ناشرین اوراق بهادار به رتبه بندیهای اعتباری اعتماد مینمایند زیرا برای آنان اهداف زیر را محقق مینماید:
  • یک بنچمارک یا شاخص فراهم مینمایند که بر اساس آن قیمت گذاری ریسک اعتباری و مقایسه زوجی ریسک اعتباری تسهیل میگردد.
  • یک اظهار نظر مستقل، عینی و مبتنی بر نگاه به آینده در خصوص اهلیت اعتباری (creditworthiness) ارائه مینمایند.
  مراحل تکامل محصولات و خدمات شرکتهای سنجش و اعتبار و رتبه بندی

مقایسه مفاهیم امتیازدهی اعتباری و رتبه بندی اعتباری

ضرورت راه اندازی موسسات رتبه بندی در کشور

موسسات رتبه بندی اعتباری اطلاعات مهمی را درباره اهلیت اعتباری یک شخص حقیقی، شرکت، موسسه و یا حتی یک دولت و کشور ارائه مینماید که این اطلاعات برای دو گروه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بسیار مفید فایده میباشد.
موسسات رتبه بندی اعتباری، ریسکهای کمی و کیفی اشخاص فوق الذکر را اندازه گیری مینمایند. لذا به سرمایه گذاران کمک میکنند تا تصمیمات مناسب تری اتخاذ نمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ

صدای مشتری: 02187700500 ******* ایمیل صدای مشتری: CRM@cbs24.ir

تهران – خیابان گاندی – کوچه یکم – پلاک 2 – طبقه پنجم

.
.