دوشنبه 13 مرداد 1399   19:06:10
اعتبار سنجی : ایجاد اطمینان

اخبار

5ارديبهشت1397روند رو به رشد اعضای سامانه شرکت رتبه بندی اعتباری ایران

روند رو به رشد اعضای سامانه شرکت رتبه بندی اعتباری ایران

با توجه به گسترش بازار اعتبار و نیاز جامعه به خدمات اعتباری نیاز به خدمات سنجش ریسک نیز در طول زمان رو به افزایش است. در همین راستا شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران با ارائه روش‌های قابل اتکا برای سنجش ریسک اعتباری مرجعی قابل اتکا برای نهادهای پولی و اعتباری می باشد. از اینرو تعداد اعضای سامانه شرکت های گزارشگری در طول سال های اخیر و همچنین سال جاری همواره رو به افزایش بوده است. شرکت نیز در راستای رسالت خویش بهبود کیفیت اطلاعات و همچنین ارائه محصولات بر اساس استانداردهای بین المللی و داخلی را مدنظر داشته و خواهد داشت.

با توجه به گسترش بازار اعتبار و نیاز جامعه به خدمات اعتباری نیاز به خدمات سنجش ریسک نیز در طول زمان رو به افزایش است. در همین راستا شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران با ارائه روش‌های قابل اتکا برای سنجش ریسک اعتباری مرجعی قابل اتکا برای نهادهای پولی و اعتباری می باشد. از اینرو تعداد اعضای سامانه شرکت های گزارشگری در طول سال های اخیر و همچنین سال جاری همواره رو به افزایش بوده است. شرکت نیز در راستای رسالت خویش بهبود کیفیت اطلاعات و همچنین ارائه محصولات بر اساس استانداردهای بین المللی و داخلی را مدنظر داشته و خواهد داشت.

در حال حاضر وضعیت اعضای سامانه اعتبارسنجی به شرح زیر می‌باشد:


105 عضو، مجاز به استفاده می‌باشند که به تفکیک تعداد 28 بانک، 5 موسسه مالی و اعتباری, 25 شرکت لیزینگ, 28 صندوق اعتباری، 3 شرکت بیمه، 2 شرکت کارگزاری و 14 سازمان‌ها و شرکت‌ها دیگر، می‌باشد. 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ

صدای مشتری: 02187700500

تهران – خیابان گاندی – کوچه یکم – پلاک 2 – طبقه پنجم

.
.